هشدار بانک مرکزی در زمینه فعالیت «موسسه مالی و اعتباری حافظ»

 بانک مرکزی در زمینه فعالیت «موسسه مالی و اعتباری حافظ» هشدار داد.
طبق گزارش‌های رسیده، « موسسه مالی و اعتباری حافظ» که به تازگی اقدام به جذب سپرده از هموطنان عزیز نموده است‌، فاقد هرگونه مجوز از این بانک بوده و  اساسا" موسسه‌ای تحت این عنوان، وجود خارجی ندارد.
بانک‌ ‌مرکزی‌همچنین هشدار داده است‌ چنانچه‌ افرادی در این موسسه مبادرت به سپرده‌گذاری نمایند،‌ این بانک هیچ مسئولیتی در قبال امنیت سپرده‌های آنان ندارد.
همچنین‌ به مسئولین متخلف این موسسه فاقد‌ مجوز نیز اخطار می‌شود براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی‌ و ماده 96 قانون برنامه پنجم‌‌ توسعه، دریافت سپرده از افراد جرم محسوب می‌شود و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تعداد بازديدها:   6,638