بانک سامان ، دومین بانک عرضه کننده ارز دانشجویان غیربورسیه معرفی شد

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقاء‌ خدمت رسانی به دانشجویان غیربورسیه از این پس ، بانک سامان نیز علاوه بر بانک تجارت ارز مورد نیاز دانشجویان غیربورسیه راعرضه خواهد کرد .

 

تعداد بازديدها:   5,566