سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اعلام کرد:

گروه کالایی اولویت پنجم در صدر تخصیص ارز مبادلاتی

     بانک تجارت تا پایان روز کاری هشتم آذر ماه به میزان 55 میلیون دلارجهت تامین ارز دانشجویان غیربورسیه اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،بیشترین میزان ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور مربوط به گروه کالایی اولویت پنجم است.
به گفته صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ؛گروه کالایی پنجم شامل اجزا، قطعات، تجهیزات صنعتی صنایع مادر است که حدود 38 درصد ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی بابت ثبت سفارش های پذیرفته شده  را شامل می شود.
   شایان ذکر است مرکز مبادلات ارزی در یازدهم آذرماه، تعداد  168  فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند که با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم  9270  فقره رسید.

تعداد بازديدها:   4,695