تحصیل دارایی Acquisitions

کالاها ( شامل دارايي‌ها ) و خدمات زماني توسط واحدهاي نهادي تحصيل مي‌شوند که آنها مالکان جديد کالاها گرديده يا تحويل خدمات به آنها کامل شده باشد.
 


تعداد بازديدها:   1,072