تراز پرداخت‌ها Balance of payments

تراز پرداخت‌ها يک حساب آماري است که در آن، مبادلات اقتصادي يک کشور با دنياي خارج به اختصار و بطور نظام‌مند براي يک دوره زماني مشخص ارائه مي‌شود.


تعداد بازديدها:   1,720