دوره پايه Base period

دوره پايه به دوره‌اي اطلاق مي‌شود که درآن وزن‌هاي يک شاخص ارائه مي‌شود.
 
تعداد بازديدها:   659