دوره پايه Base period

دوره پايه به دوره‌اي اطلاق مي‌شود که درآن وزن‌هاي يک شاخص ارائه مي‌شود.
 


تعداد بازديدها:   1,042