انتقالات جاری با دنیای خارج Current transfers from / to abroad

به انتقالات جاري که بين واحدهاي نهادي مقيم و غيرمقيم انجام مي‌گيرد، انتقالات جاري با دنياي خارج اطلاق می‌گردد.
 


تعداد بازديدها:   937