مصرف واسطه Intermediate Consumption

مصرف واسطه به ارزش کليه کالاها و خدماتي که در فرايند توليد، به عنوان داده، مورد استفاده قرار گرفته و به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي‌دهند، اطلاق مي‌شود. بنابراين، دارايي‌هاي ثابت که مصرف آنها به عنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي‌رسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي قرار ندارند.

تعداد بازديدها:   9,007