مصرف واسطه Intermediate Consumption

مصرف واسطه به ارزش کليه کالاها و خدماتي که در فرايند توليد، به عنوان داده، مورد استفاده قرار گرفته و به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي‌دهند، اطلاق مي‌شود. بنابراين، دارايي‌هاي ثابت که مصرف آنها به عنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي‌رسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي قرار ندارند.تعداد بازديدها:   9,933