شرکت Corporation

واحد يا شخص حقوقي است که به منظور توليد کالاها و خدمات براي عرضه به بازار ايجاد مي‌شود. فروش محصولات بازاري، همراه با ساير عايدات مالي، را مي‌توان منابع سود مالکان محسوب نمود. مالکان شرکت همان سهام‌داران آن مي‌باشند که به منظور اداره آن اقدام به تعيين مديران شرکت مي‌نمايند.تعداد بازديدها:   7,939