19 - بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16/08/1392 ; ابلاغ نسخه جديد آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و بخشنامه شماره 252194/92 مورخ 27/08/1392 ; فرم ارسال اطلاعات به بانک مرکزيتعداد بازديدها:   21,487