دیدار رئیس کل بانک مرکزی با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان
دکتر محمدرضا فرزین صبح امروز و در جریان دیدار با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان که به منظور بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد، گفت: موضوع ارز از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشور است و بخش عمده ای از تلاش ما در بانک مرکزی و دولت معطوف به ایجاد آرامش در این بازار است تا بتوانیم ثبات را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
No / Pages