مقررات‌ ناظر ‌بر ‌تاسيس

قانون اجازه تاسيس بانک هاي غيردولتي  
آيين نامه نحوه تاسيس و اداره موسسات اعتباري غيردولتي - 791 KB   PDF icon
دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها (مصوبه 211853/39398 مورخ 26/12/1386 هیات وزیران) - 134 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرائي تاسيس،فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه به همراه اساسنامه صندوق قرض الحسنه  
دستورالعمل اجرايي تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار - 382 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها - 112 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن - 119 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاری) به همراه اساسنامه‌ها، فرم ها و پرسشنامه های مربوط    
آيين نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور - 93 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (١٨)آيين نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور - 66 KB   PDF icon
نمونه اساسنامه و فرم های اولیه مربوط به تاسیس بانک ، موسسه اعتباری ، شعبه بانک یا موسسه اعتباری ، دفتر نمایندگی و صرافی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران  
آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانک هاي خارجي در ايران (منسوخ)  
دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران - 525 KB   PDF icon
حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ( مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۹ شوراي پول و اعتبار) - 68 KB   PDF icon
آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت ، نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي ايراني در خارج از کشور  
آئين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 80 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرائی عمليات پولی و بانكی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ايران - 135 KB   PDF icon
آيين نامه تاسيس و فعاليت بانک‌هاي مجازي - 143 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موسسات اعتباري و پرسشنامه‌هاي مربوطه  
جدول حداقل سرمايه لازم براي تاسيس انواع نهادهاي پولي - 86 KB   PDF icon
مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها  
اصلاحيه دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانکي برون مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران  
تاکيد به رعايت سقف تملک سهام بانکها و موسسات اعتباري غيردولتي مطابق با ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي  
آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و انحلال بانک‌هاي فرعي در خارج از کشور- مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/5/1390 شوراي پول و اعتبار  
مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه‌ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران - 911 KB   PDF icon
اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي - 238 KB   PDF icon
اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی - 242 KB   PDF icon
اساسنامه نمونه شرکت‌هاي تعاوني اعتبار - 2.05 MB   PDF icon


تعداد بازديدها:   161,254