آخرین مهلت به صندوق‌های قرض الحسنه چند شعبه‌ای

صندوق‌های قرض الحسنه چند شعبه‌ای در بانک قرض الحسنه تجمیع می شوند

صندوق های تک شعبه‌ای مجاز به فعالیت قرض الحسنه می باشند و از این طریق می توانند نیازهای خرد مردم را تامین کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، ماده 96 قانون برنامه توسعه و مصوبه شورایعالی امنیت ملی مقرر گردید به منظور جلوگیری از بحران صندوق‌های قرض الحسنه چند شعبه‌ای در آینده، کلیه صندوق‌های قرض الحسنه که بیش از یک شعبه دارند در یک بانک قرض الحسنه تجمیع و سهامدار شوند. از این رو، کلیه صندوق های دارای بیش از یک شعبه تا پایان روز 15/2/1392 موظفند در بانک قرض الحسنه مورد نظر تجمیع شوند و به نسبت تعداد شعب و میزان سهام، سرمایه واریز نمایند.
بدیهی است بعد از مهلت مقرر، صندوق های یادشده که تحت عنوان موسسه قرض الحسنه پس‌انداز و صندوق قرض الحسنه و... فعالیت می کنند، از فعالیت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت بروز مشکلات احتمالی به عهده اعضای هیات مدیره صندوق مذکور خواهد بود.
شایان ذکر است این ارتقاء به منظور سامان دهی صندوق های قرض الحسنه چند شعبه‌ای و جلوگیری از مسائل آتی و رعایت منافع سپرده‌گذاران و اعضای هیات مدیره‌ آنها اتخاذ شده است.تعداد بازديدها:   14,737