کاهش 0.1 درصدی نرخ تورم

نرخ تورم آبان به 8.6 درصد رسید


نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان‌ماه 1394 معادل 8.6 درصد است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:

  • شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در آبان‌ماه 1395 به عدد 249.5 رسيد که نسبت به ماه قبل  0.6 درصد افزايش يافت.

  • شاخص مذکور در آبان‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.1 درصد افزايش داشته است.

     تعداد بازديدها:   5,242