بخشنامه پنج بندی تامین و خرید ارز از سامانه نیما ابلاغ شد

بخشنامه پنج بندی تامین و خرید ارز از سامانه نیما ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد پنچ گانه ای در خصوص ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی ابلاغ کرد. بر اساس یکی از مفاد این بخشنامه مسئوليت خريد ارز، به غير از مواردي که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذينفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده( مشتري) خواهد بود و واردکننده مي‌بايست با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمين ارز از سامانه نيما کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستاي اجراي تصويب نامه شماره 4353‏‏/ت55300هـ مورخ 22‏‏/1‏‏/1397 هيئت وزيران، مبني بر تعيين سياست‌هاي جديد ارزي، موارد زیر در خصوص ثبت سفارش‌هايي که تخصيص ارز آنها به صورت «بانکي (نيما)» تائيد شده است، ابلاغ می شود: 

1‏- بانک عامل مي‌بايست نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده(مشتري) مطابق تبصره 4 بند «ي» بخش اول مجموعه مقررات ارزي و ثبت آن در پرتال ارزي (سامانه تأمين ارز) اقدام کند. 

2‏- مسئوليت خريد ارز، به غير از مواردي که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذينفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده( مشتري) خواهد بود و واردکننده مي‌بايست با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمين ارز از سامانه نيما کند.

3‏- بانک عامل در مواردي که تعهد پرداخت ارز به ذينفع(فروشنده) را دارد، مي‌تواند از طريق سامانه تأمين ارز اقدام به خريد ارز از سامانه نيما  کند.

4‏- در مواردي که واردکننده رأساً اقدام به تأمين ارز از سامانه نيما  می کند مبناي عمل بانک عامل (در تشکيل پرونده، اخذ کارمزد و هزينه‌هاي ...) روش برات بدون تعهد خواهد بود. 

5‏-کليه مقررات مربوط به تعهدات ارزي (تعهد ارائه پروانه گمرکي) درخصوص ثبت سفارش‌هايي که از طريق سامانه نيما تأمين ارز مي‌شوند نيز برقرار خواهد بود.

در پايان ياد آور مي‌شود اجراي دقيق مفاد اين نامه مورد تأکيد بانک مرکزي است و تمام تعاملات آينده بانک مرکزي با بانک‌هاي عامل منوط به اجراي دقيق مفاد اين نامه خواهد بود.تعداد بازديدها:   20,404