تورم اردیبهشت ماه 9.1 درصد محاسبه شد

تورم اردیبهشت ماه 9.1 درصد محاسبه شد
نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه 1396 معادل 9.1 درصد مي‌باشد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1395 به شرح ذير است:

- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت‌ماه 1397 به عدد 117.5 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزايش يافت.

- شاخص مذکور در ارديبهشت‌ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.7 درصد افزايش داشته است. 

.
 تعداد بازديدها:   6,686