نرخ تورم شهریورماه 13.5 درصد محاسبه شد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهريور‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهريور‌ماه 1396 معادل 13.5 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه 100=1395 به شرح زیر است:

-    شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در شهريورماه 1397 به عدد 141.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 6.1 درصد افزايش يافت.
-    
-    شاخص مذکور در شهريورماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 31.4 درصد افزايش داشته است.

 

 

1 تعداد بازديدها:   8,156