در راستای توسعه پایدار مناطق روستایی؛

بانک های عامل، طرح های توسعه ای روستایی را بررسی می کنند

بانک های عامل، طرح های توسعه ای روستایی را بررسی می کنند

هیئتی از بانک مرکزی در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در بازدید از استان اصفهان، از بانک های عامل خواست کارگروه های استاني ضمن تسهيل در اعطای تسهيلات به ويژه در خصوص اخذ وثايق، توجيه پذير بودن طرح ها را مورد بررسی دقيق قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تسهیلات اشتغال روستایی پایدار و لزوم بررسی و نظارت بر صحت عملکرد بانک ها و دستگاه های ذی‌ربط، در آبان ماه سال جاری هیئتی از بانک مرکزی از حوزه مدیریت کل اعتبارات و همچنين نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک کشاورزی برای بازدید از برخی از طرح ها و برگزاری جلسه با نمایندگان دستگاه های مربوطه و چهار بانک عامل به استان اصفهان سفر کردند و ضمن بازدید از برخی از پروژه‌های در حال احداث از طریق تامین مالی توسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل خصوصاً در شرق استان اصفهان در جلسه‌ای با حضور نمایندگان استانداری، دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک های عامل ضمن در جریان قرار گرفتن مشکلات و موانع موجود برای بهبود روند اجرای طرح اشتغال روستایی، نکات لازم را درخصوص تسریع در اجرای طرح و لزوم اقدام بانک ها و دستگاه ها جهت اطمینان از عدم انحراف تسهیلات اعطایی مورد تأکيد قرار دادند.

در اين خصوص لازم به ذکر است در بازديدها و جلسه برگزار شده به موضوع محدوديت منابع موجود و لزوم مديريت منابع تخصيص داده شده به طرح اشتغال روستايی جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده طرح اشاره و تأکيد شد الزاماً کارگروه استانی و بانک های عامل ضمن تسهيل در اعطاي تسهيلات مذکور به ويژه در خصوص اخذ وثايق،توجيه پذير بودن طرح ها را مورد بررسی دقيق قراردهند. همچنين با توجه به ظرفيت های استان، بر لزوم توجه به امر توسعه گردشگری در قالب طرح اشتغال روستايی نيز تأکيد شد.

تعداد بازديدها:   1,547