توسط بانک مرکزی در سال جاری انجام شد؛

برگزاری 49 مرحله حراج عملیات بازار باز

برگزاری 49 مرحله حراج عملیات بازار باز
بانک مرکزی در سال 1399، 49 حراج عملیات بازار باز را برگزار کرد و در مجموع 1005 هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار داد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به پیش‌بینی این بانک از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته جذب نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی در روز چهارشنبه 27 اسفندماه عملیات بازار باز نداشت. لذا تنها معاملات مربوط به سررسید توافق بازخرید روز دوشنبه 25 اسفند به ارزش 58.7 هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار‌شنبه 27 اسفند‌ماه انجام شد.

در دو روز گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری در نه نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 254.8 هزار میلیارد ریال استفاده کردند. همچنین در دو روز گذشته 9.8 میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.

در سال 1399، بانک مرکزی 49 حراج عملیات بازار باز را برگزار کرد و در مجموع 1005 هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار داد. لازم به ذکر است که مانده توافق بازخرید در عملیات بازار باز در پایان اسفندماه سال جاری صفر است. از طرف دیگر، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال 1399 در 331 فقره قرارداد و 88 نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند جهت رفع نیازهای نقدینگی اضطراری استفاده کردند و مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان سال جاری 227 هزار میلیارد ریال است. 

شایان ذکر است، بانک مرکزی در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بين‌بانکی اقدام کنند. 
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزي) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند.


تعداد بازديدها:   5,177