مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تشریح کرد؛

3.3 کارت بانکی به ازای هر نفر در کشور/ تجمیع کارت‌ها، تنوع محصولات بانکی را کاهش می دهد

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٢٦٨ ميليون كارت بانکی بدهي (برداشت) و اعتباري در كشور وجود دارد تصریح کرد: بر اين اساس سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داوود محمدبیگی گفت: اصولا كارت هاي بدهي و اعتباري جزو كارت هاي بانکی اشخاص محسوب مي شوند و كارت هاي هديه و پيش پرداخت كه قابليت شارژ نداشته و قابل انتقال به غير است نبايد در سرانه كارت محاسبه شوند. بر همين اساس سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.  

1

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: در كشوري كه تمامي افراد جامعه داراي حساب بانكي هستند و نسبت اسكناس و مسكوک به نقدینگی طي ٧ سال از ٧.٦ به ٢.٣ كاهش يافته و مردم تمام فعاليت هاي مالي خود را با استفاده از ابزارهاي الكترونيك انجام مي دهند سرانه ٣.٣ كارت بانکی به ازای هر نفر سرانه بالايي محسوب نمي شود.

محمدبیگی با اشاره به اینکه بيش از ٣٢ بانك و موسسه اعتباري غير بانكي در كشور وجود دارد که مشتريان مي توانند از خدمات متنوع آنها استفاده كنند، افزود: لذا اگر هر مشتري به طور متوسط در دو يا سه بانک حساب داشته باشد طبيعتا نيازمند دو يا سه كارت بانكي است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر پايداري سرويس نيز همانگونه كه معمولا هر فروشگاه به دو يا سه دستگاه كارت خوان مجهز است تا در صورت عدم سرويس دهي يكي از انها كسب و كار با مشكل مواجه نشود، مشتري نيز حداقل به دو كارت بانكي نياز خواهد داشت.

محمدبیگی تجميع كارت های بانكي را معادل کاهش رقابت و تنوع ارائه خدمات به مشتریان دانست و تاکید کرد: تجمیع کارت های بانکی به معني حذف آنها و وابستگي مشتری صرفا به يك نهاد يا يك بانك اصولا مبتني بر استانداردهای پرداخت نیست و در همه دنيا بانك ها با ايجاد امكانات و محصولات متنوع مشتريان را به استفاده از محصولات خود ترغيب مي کنند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر سهولت كاربری و استفاده حداكثری از ظرفيت تلفن هاي هوشمند نیز بانك مركزي پروژه كهربا را از اواخر سال قبل با همكاري بانك ها و شركت هاي پرداخت آغاز کرده است که بر  اساس آن مشتری قادر خواهد بود بدون نياز به جسم كارت و با ذخيره اطلاعات كارت در فضاي امن تلفن همراه خود صرفا با در اختيار داشتن تلفن همراه از خدمات كارت هاي مختلف ذخيره شده در تلفن بهره مند شود.

محمد بیگی همچنین در خصوص مباحث مرتبط با مبارزه با پولشويي و نظارت بر تراكنش هاي بانكی گفت: با توجه به اينكه تمامی كارت های بانکی مشتريان در شبكه پرداخت با شماره ملی ايشان مرتبط و قابل شناسایی است، امكان ايجاد كنترل و محدوديت برای تمامی كارت های بانکی هر شخص به راحتی امكان پذير است.

وی افزود: به عنوان نمونه در این خصوص، محدوديت ١٠٠ ميليون تومانی خريد روزانه براي هر شخص با استفاده از تمامی كارت های وی صرفنظر از تعداد كارت در شبكه پرداخت است که هم اكنون اجرا می شود.


تعداد بازديدها:   5,655