گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه منتشر شد

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه منتشر شد تعداد آپارتمان هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1401، به حدود 10.5  هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب افزايش 206/1 و 166/4  درصدی را نشان مي دهد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال 1401، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 363/5 ميليون ريال بود که حاکي از افزايش 6/1 درصدي نسبت به ماه قبل مي باشد. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26/2 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه ارديبهشت ماه سال 1400 (معادل 69/7 درصد)  به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قيمت مسکن در ارديبهشت ماه 1401 است.
 
گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1401» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است.


تعداد بازديدها:   6,816