اعلام نتیجه چهل‌وسومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و عملکرد آن در سال 1401

حراج اولیه اوراق مالی اسلامی توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) از 3 خردادماه 1401 آغاز و تا پایان سال با برگزاری 43 مرحله حراج هفتگی در 28 اسفندماه 1401 پایان پذیرفت. طی حراج‌های برگزار شده سرمایه‌گذاران در مجموع 1195.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (مرابحه عام) خریداری کردند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته (906 هزار میلیارد ریال) حدود 32 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
.

همچنین طی اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و وفق ماده (5) و (7) شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مبنی بر پذیره نویسی اوراق، عرضه باقیمانده اوراق به تمامی متقاضیان (فعال در بازار پول و سرمایه) از طریق کلیه کارگزاران موجود در بازار سرمایه، در روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24، شنبه مورخ 1401/12/27 و صرفاً به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در روز یک‌شنبه مورخ 1401/12/28 به شرح جدول ذیل عرضه تدریجی گردید.
.

عملکرد حراج اولیه اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال 1401
حراج اولیه اوراق مالی اسلامی توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) از 3 خردادماه 1401 آغاز و تا پایان سال با برگزاری 43 مرحله حراج هفتگی در 28 اسفندماه 1401 پایان پذیرفت. طی حراج‌های برگزار شده سرمایه‌گذاران در مجموع 1195.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (مرابحه عام) خریداری کردند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته (906 هزار میلیارد ریال) حدود 32 درصد افزایش نشان می‌دهد. در سال جاری سهم مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از خرید اوراق مالی اسلامی (صرفاً از طریق ارسال سفارش به بانک مرکزی)، طی حراج‌های اولیه برگزار شده حدود 26 درصد بود و خرید بقیه اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حدود 74 درصد صورت گرفت. نمودار زیر فروش اوراق مالی اسلامی را در حراج‌های متوالی نشان می‌دهد. لازم به توضیح است، برگزاری حراج‌اوراق در سال آینده مطابق با قانون بودجه سال 1402 کل کشور و تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین تصویب آیین‌نامه‌ اجرایی مربوط به آن خواهد بود.
.

 


تعداد بازديدها:   4,090