تصویب اصلاحات پیشنهادی در رابطه با اوراق گام در شورای فقهی بانک مرکزی

شورای فقهی بانک مرکزی ضمن بررسی اصلاحاتی در زمینه اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، فروش این اوراق صرفاً به صورت نقدی را مصوب کرد.

به گزارش روابط‌ عمومی بانک مرکزی در هفتادوهشتمین جلسه شورای فقهی، اصلاحات مربوط به اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بررسی شد و در زمینه معاملات اوراق گام، «ضرورت نقدی بودن فروش اوراق» به تصویب اعضای شورای فقهی رسید.

بر این اساس و با هدف جلوگیری از شبهه «بیع دین به دین (کالی به کالی)» در صورتی که دارنده اوراق گام بر اساس دستورالعمل مرتبط، قصد فروش اوراق را داشته باشد، فروش صرفاً باید به صورت نقدی انجام پذیرد و فروش این اوراق به صورت نسیه، غیرمجاز محسوب می‌شود. لذا موسسات اعتباری عامل موظف‌اند تدابیر لازم برای تضمین نقدی بودن فروش اوراق را اتخاذ کنند.

همچنین در این جلسه، پیش‌نویس اولیه «سند راهبردی بانکداری اسلامی بانک مرکزی» و حقوق مشتریان و تکالیف بانک‌ها در رابطه با موضوع: «ادبیات گفتاری عقود و ضرورت تفهیم صحیح قراردادها به سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان»، مطرح شد. 
 


تعداد بازديدها:   2,893