دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج سال 1402 ابلاغ شد

دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج سال 1402 ابلاغ شد
بانک مرکزی دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبتنی بر قانون بودجه سال 1402 کل کشور را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این دستورالعمل که به شماره 02/27341 در یازدهم اردیبهشت ماه سالجاری صادر شده، پیرو بخشنامه شماره  02/451 پنجم فروردین ماه 1402 است که به شبکه بانکی ارسال شده بود.

در این دستورالعمل تاکید شده است، در راستای جزء (۱) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، دستور العمل اجرایی مربوطه ارسال می شود. لازم به ذکر است، حسب بند (ب) احکام تنظیمی تبصره مذکور مقرر شده است: "بانک مرکزی مکلف است به صورت فصلی گزارش عملکرد بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند." بر این اساس، بانک ها موظف  هستند نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت سه ماهه جهت ارسال به مراجع مربوطه اقدام نماید.

در این بخشنامه به بانک ها تاکید شده است ترتيبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ وصول اين نامه و به قید فوریت موضوع به واحدهاي اجرايي ذيربط در سراسر کشور ابلاغ و يک نسخه از ابلاغيه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.

 
"آئین نامه (دستورالعمل) اجرایی جزء (1) بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور" (تسهیلات قرض الحسنه ازدواج)

الف - شرايط عمومی متقاضيان تسهيلات ازدواج

1-دارا بودن  تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران .

2-به هر يک از زوجـــين مــبلغ 180 ميليون تومان تسهيلات ازدواج تعلق می‌گيرد.  

          تبصره 1 :  حسب بند قانونی یاد شده،  به هر یک از زوجین مبلغ  180 ميليون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می گیرد .

           تبصره 2 :  حسب بند بند قانونی یاد شده، به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سال و در زوجه ها زیر 23 سال می باشد، مبلغ  220 ميليون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می گیرد .
           تبصره 3 :  کليه شهروندان ايرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنـها توسط سفارت جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ايران در کشور مذکور می‌باشد به عنوان سند ازدواج تلقی می‌گردد .

           تبصره 4 :  اقرارنامه ازدواج يا هر مدرک مشابه که در ساير اديان رسمی توسط مراکز اقليت‌های دينی در داخل کشور مورد تاييد قرار گيرد معادل عقدنامه تلقی گرديده و اين متقاضيان نيز قادر به ثبت نام خواهند بود .

 3- دارا بودن کارت ملی ( موقت يا دايم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی .  

4- با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می تواند از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد . (توجه : به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد)

5-  :  به استناد بند قانونی یاد شده تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 01‏/01‏/1398 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت می‌گردد.

ب - مدارک مورد نياز
           1- اصل سند ازدواج .
           2- اصل شناسنامه‌های ضامنين .
           3- اصل کارت ملی ( موقت يا دايم ) زوجين .
           4- اصل کارت ملی ( موقت يا دايم ) ضامن .
           5- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجين .
           6- کد رهگيری ده رقمی دريافتی از سايت پس از مرحله ثبت نام .

    ج- شرايط ضامنين
          تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها، مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) تومان با دوره بازپرداخت ده ساله ، پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات مزبور و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین رکن ضامن بانکها موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

    د- روش ثبت نام
 کليه متقاضيان وام ازدواج که واجد شرايط فوق می‌باشند ، ابتدا بايد از طريق سايت ve.cbi.ir ثبت نـام کرده  و فرم مربوطه را تکميل نمايند که در صورت موفقيت آمیز بودن مراحل ثبت نام ، يک کد رهگيری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود .

 متقاضيان موظف هستند جهت اطلاع از وضعيت ثبت نام خود و هـمچنين نام شعبه مربوطه جهت مراجعه براي اخذ وام ازدواج، به سايت ve.cbi.ir مراجعه کرده و در صورتيکه شعبه عامل اعطاي وام براي متقاضي تعيين شده باشد بايد با در دست داشتن مدارک مورد نياز، ظرف مدت زمانی که از طرف سايت اعلام  می‌گردد، به شعبه مربوطه مراجعه و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمايند . بديـهی است در صورت عدم مــــراجعه متقاضيان در زمـان تعيين شده ، ثبت نـام آنها کان لم يکن تلقی می‌گردد .
 
    هـ- مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد
          - مدت بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج 10 ساله و نرخ کارمزد 4 درصد می باشد .
         - اقساط مربوطه 120 ماهه بوده و سررسید اولین قسط و کارمزد آن، یک ماه پس از پرداخت تسهیلات مزبور می باشد .


    و- دستور العمل اجرايي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج ايثارگران
          ماده 1- تسهيلات موضوع اين دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهاي عامل و به ميزان دو برابر تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي افراد عادي پرداخت مي شود.

           تبصره 1 :  به هر یک از زوجین که مشمول ماده (50) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران باشند، مبلغ  360 ميليون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می گیرد .

           تبصره 2 :  متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سال و در زوجه ها زیر 23 سال می باشد و مشمول ماده (50) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران باشند، مبلغ  440 ميليون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد .

          ماده 2- متقاضي ايثارگری مي تواند در سامانه ازدواج ثبت نام نمايد که همانند ساير متقاضيان ازدواج، قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد.

          ماده 3- افراد ايثارگر مشمول، صرفا شامل خود جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد مي باشند.

          ماده 4- مدت بازپرداخت تسهيلات موصوف، همانند ساير متقاضيان حداکثر 10 سال (120 ماه) مي‌باشد.

          ماده 5- پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجرا می باشد.

          ماده 6- رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي اين تسهيلات الزامي مي‌باشد.

         ماده 7- در راستای قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، اعطای وام ازدواج به واجدین شرایط بر اساس مشمولین مندرج در بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده 1 دستورالعمل قانون یاد شده تعیین می شود. درصورتی که استعلام وضعیت مشمولین مذکور در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت بهره مندی آنان از تسهیلات موصوف از طریق وب سرویس میان این بانک و بنیاد شهید مثبت درج گردد، مورد اقدام قرار می گیرد.

 لازم به توضیح است تسهیلات مذکور برای ازدواج دوم و در صورتیکه متقاضی در ازدواج قبلی از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره مند نگردیده باشدك مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

حسب قانون مذکور مشمولین شامل افراد ذیل می باشند.

       ز ) خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.
 
      ح ) خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها می‌شود.
 
      ط ) در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.

 


تعداد بازديدها:   8,143