دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه فرزند ابلاغ شد

دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه فرزند ابلاغ شد
بانک مرکزی در راستای قانون بودجه سال 1402 کل کشور دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه فرزند را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در بخشنامه ابلاغی این بانک برای فرزند اول مبلغ 300 میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۳ سال، فرزند دوم مبلغ 600 میلیون ریال با دوره باز پرداخت 4 سال ، فرزند سوم مبلغ 900 میلیون ریال با دوره باز پرداخت 5 سال، فرزند چهارم مبلغ 1200 میلیون ریال با دوره باز پرداخت 6 سال  و فرزند پنجم به بعد مبلغ 1500 میلیون ریال با دوره باز پرداخت 7 سال تسهیلات تعیین شده است.

متن دستور العمل تسهیلات قرض الحسنه فرزند به شماره بخشنامه 02/27725 یازدهم اردیبهشت ماه سالجاری  پیرو بخشنامه شماره 02/450  پنجم فروردین ماه سال 1402 به  شرح زیر است:
 
     دستور العمل سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند

در راستای اجرای ماده (10) "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند راه اندازی و همچنین حسب جزء (۲) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستور العمل ذیل اقدام می نمایند.

1-تعاریف:
الف‏‏‏- بانک عامل: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که توسط متقاضی برای دریافت تسهیلات در مرحله ثبت نام انتخاب می شود.
ب‏-متقاضی: پدر متولدین سال 1400 (1400/01/01) به بعد
ج- سامانه: سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند
د- قانون:‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
هـ-تسهیلات: تسهیلات قرض الحسنه فرزند

2 ـ شرايط عمومی متقاضيان تسهيلات فرزند
1-2- دارا بودن تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران
2-2 پرداخت تسهیلات براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از 1400/01/01به بعد و در داخل ایران متولد شده اند به شرح ذیل تعلق می گیرد. در سال 1402 مبلغ تسهیلات به شرح زیر می باشد:

فرزند اول مبلغ 300 میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۳ سال (36 ماه)
فرزند دوم مبلغ 600 میلیون ریال با دوره باز پرداخت 4 سال (48 ماه)
فرزند سوم مبلغ 900 میلیون ریال با دوره باز پرداخت 5 سال (60 ماه)
فرزند چهارم مبلغ 1200 میلیون ریال با دوره باز پرداخت 6 سال(72 ماه)
فرزند پنجم به بعد مبلغ 1500 میلیون ریال با دوره باز پرداخت 7 سال(84 ماه)


تبصره: (سقف فردی تسهیلات متناسب با سقف فردی مندرج در لوایح بودجه سنواتی است.)

2-3- تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می‌شود.

2-4- متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ 1400/01/01به بعد، و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند.

2-5- ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است.

6-2- به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیلات فرزند به پدر تعلق می گیرد.

2-7- در صورتیکه حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل  به کودک بعدی امکان پذیر است.

2-8- در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر ، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد.

2-9- براساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (4) ماده (۱) قانون، تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ، بالای 2.5 نباشد . (نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است)

2-10- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر 4 درصد به صورت سالانه است.

تبصره1: در صورت فوت پدر طفل اگر کودک تحت حضانت مادر باشد، تسهیلات به مادر کودک تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۲: در صورت طلاق والدین، تسهیلات مذکور به فردی دارای حضانت فرزند (با ارئه حکم دادگاه) پرداخت خواهد شد.

3–مدارک مورد نياز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل :

3-1- اصل شناسنامه پدر و فرزند

3-2- اصل کارت ملی پدر (یا نماینده قانونی و قضائی)

3-3-کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت

3-4-کد رهگيری ده رقمی دريافتی از سايت پس از مرحله ثبت نام

3-5-ارائه حکم دادگاه (در صورت لزوم و با توجه به تبصره ماده (۲))

4-شرايط ضامنين
تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات مزبور و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین رکن ضامن بانکها موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن (با دوره تنفس شش ماهه) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

5 ـ نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات
5-1- کليه متقاضيان وام فرزند که واجد شرايط فوق می‌باشند، ابتدا بايد از طريق سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند به نشانی ve.cbi.ir ثبت نـام کرده و فرم مربوطه را تکميل نمايند. در صورت موفقيت آمیز بودن مراحل ثبت نام، کد رهگيری ده رقمی که کاملاً محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشان ارسال می شود.

2-5- متقاضيان موظف هستند جهت اطلاع از وضعيت ثبت نام خود و هـمچنين مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تسهیلات مذکور، با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت "مشاهده وضعیت" در سامانه فرزند مراجعه نمایند.

3-5- در صورتيکه شعبه بانک عامل اعطاي وام براي متقاضي تعيين شده باشد، موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی بايد با در دست داشتن مدارک مورد نياز، ظرف حداکثر 12 روزکاری، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمايند. بديـهی است در صورت عدم مراجعه متقاضيان در زمـان تعيين شده، ثبت نـام آنها کان لم يکن تلقی و از سامانه حذف شده و می باید مجدداً ثبت نام نمایند.

4-5- پس از تعیین شعبه ازسوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده، پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام می شود. متقاضیان 60 روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند. در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان، متقاضی از سامانه حذف شده و می باید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نمایند.

5-5- متقاضیان می توانند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه "ویرایش ثبت نام قبلی" اقدام نمایند.

5-6- متقاضیان تا قبل از تعیین شعبه می توانند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام نمایند. بدین صورت که با استفاده از گزینه "حذف ثبت نام" ثبت نام قبلی خود را حذف نمود و با استفاده از گزینه "ثبت نام جدید" و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک دیگری نمایند.

7-5-رعايت ساير شرايط، ضوابط و مقررات بانکی در اعطاي تسهيلات قرض الحسنه فرزند براي اين تسهيلات ضروری مي باشد.

 


تعداد بازديدها:   8,937