افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان

افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز به ریاست دکتر محمدرضا فرزین پس از بررسی نامه شماره ۲۴۳۹۳ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با موضوع مصوبه ششمین جلسه شورای عالی مسکن، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را معادل ۵۵۰ میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور بصورت یکسان تعیین کرد.


تعداد بازديدها:   7,318