برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402

در ادامه برگزاری 43 نوبت حراج هفتگی و 7 مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال گذشته، اولین مرحله حراج این اوراق در سال 1402، روز سه‎ شنبه 10 مردادماه سال‌جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ در راستاي عرضه تدريجي «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهاي هفتگي، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال 1402 برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌هاي تأمين سرمايه، در روز سه‌شنبه 10 مرداد‌ماه 1402 اجرا می‌شود. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد.
نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده به شرح جداول زير است:
 
.

حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميم‌گيري به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي‌شود. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌زيرساخت معاملات، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است.


تعداد بازديدها:   5,390