نتایج آزمون گواهینامه حرفه ای «اصول بانکداری2» اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان آزمون «گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2» مورخ 12 مرداد  ماه 1402اعلام شد.
 
به گزارش روابط  عمومی بانک مرکزی؛ پیرو برگزاری آزمون گواهینامه حرفه ای «بانکداری 2» در روز 12 مردادماه سال جاری اسامی پذیرفته شدگان آزمون اشاره شده به شرح فهرست زیر اعلام می شود:
 
ردیفنامنام خانوادگینام بانک/سازمانشماره گواهینامه
1محمدقزلباشمرکز مبادله ارز و طلای ایران2/4012
2صمدعزیزنژادملی ایران2/4013
3وحیدمحمدرضا خانیشهر2/4014
4مهدیتقوی مقدممسکن2/4015
5محمدمومنیدی2/4016
6حسنزارع محلهسپه2/4017
7امیرمحمددبوریصندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان2/4018
8امیرحسینزندیدانشگاه تهران2/4019
9مجتبیبیاتمسکن2/4020
10ناصرگل احمرصادرات ایران2/4021
11حسینعرفانیان بنی نیا رابعمرکز مبادله ارز و طلای ایران2/4022
12سعیدمحمدی اقدمتامین سرمایه تمدن2/4023
13محمدنوروزیصنعت و معدن2/4024
14مجتبیقناعتیانایران زمین2/4025
15میلادسالم نژادقرض الحسنه مهر ایران2/4026
16محمدمحمدیقرض الحسنه مهر ایران2/4027
 

 


تعداد بازديدها:   3,498