با محوریت «علل ناترازی بانک ها و راه های برون رفت آن» و «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم»

سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در بانک مرکزی آغاز به کار کرد

سی وسومین همایش بانکداری اسلامی با محوریت «علل ناترازی بانک ها و راه های برون رفت آن» و «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» شروع به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این همایش طی دو روز، سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 شهریورماه با حضور صاحبنظران بانکی و دانشگاهی در ساختمان عباس آباد بانک مرکزی در جریان خواهد بود.
 
1

ضمناً در این همایش علاوه بر سخرانان کلیدی، مقالات برگزیده با محوریت همایش ارائه می شوند.


تعداد بازديدها:   4,753