براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در تیرماه

91.2 درصد چک‌ها وصول شدند

 91.2 درصد چک‌ها وصول شدند
براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در تیر‌ماه سال 1402 حدود ۷ میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی حدود 4829 هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 1.6 درصد و از نظر مبلغ، 4.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی تیر ماه 1402، 91.2 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 87.3 درصد است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (خرداد ماه سال 1402) به ترتیب معادل 91.7 درصد و 88.4 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 90.7 درصد و 89.6 درصد بوده است.


تعداد بازديدها:   4,469