از ابتدای امسال تاکنون انجام شد؛

پرداخت بیش از 109همت تسهیلات ازدواج و فرزند به 799 هزار متقاضی

پرداخت بیش از 109همت تسهیلات ازدواج و فرزند به 799 هزار متقاضی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا 8 مهرماه به 799 هزار و 578 متقاضی وام ازدواج و فرزند بیش از 109 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهدی صحابی افزود: در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ابتدای سال جاری  تا 8 مهرماه ، شبکه بانکی کشور به 426 هزار  و 40  نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 86.7 همت پرداخت کرده است که این میزان رشد 26 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

 صحابی افزود: همچنین در سال جاری تاکنون 373 هزار و 538 فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ 23.01 همت به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان رشد 44 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اقدامات و عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداختی در شش ماهه ابتدای سالجاری توسط شبکه بانکی خاطرنشان کرد : در راستای اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابلاغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ابتدای سال صورت گرفته و از ابتدای سالجاری تاکنون بخش اعتباری بانک مرکزی به صورت ساعت به ساعت بر سامانه رصد و نظارت داشته است به نحوی که در تمامی استان ها و شهرستان های کشور همواره 7 بانک فعال جهت ثبت نام متقاضیان در سامانه وجود داشته باشد.

وی افزود :‌ براین اساس، از ابتدای سال جاری  تا پایان شهریور ماه، تعداد 410.150 نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 5‏/83 همت که توسط شبکه بانکی پرداخت شده است را دریافت نموده اند که این میزان رشدی 25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

  صحابی گفت : با عنایت به تاکیدات ریاست محترم جمهور بر اولویت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و لزوم تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانکها، "بسته نظارتی‏‏- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج" در تاریخ 20‏‏/03‏‏/1402 تدوین و به بانکهای عامل ابلاغ شده و هر دوهفته بر اجرای آن نظارت و درصورت مشاهده عقب ماندگی در اعطای تسهیلات مزبور از سوی بانک های عامل، به بانکهای عامل با عملکرد ضعیف تر تذکر داده شد. براساس بسته ابلاغی، شبکه بانکی مکلف شد طی مدت سه ماه از اجرای طرح موصوف (20‏‏/03‏‏/1402 لغایت 20‏‏/06‏‏/1402) ضمن جبران عقب ماندگی بانک های عامل در پرداخت سهمیه ماهانه ابلاغی اقدام نمایند.

وی افزود :‌در پایان زمان مذکور عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به صورت چشمگیری افزایش یافت به طوری که از ابتدای سالجاری تا تاریخ 20‏‏‏‏/06‏‏‏‏/1402 تعداد تسهیلات پرداختی به میزان 382.335  فقره و به مبلغی بالغ بر 777.185 میلیاردریال می باشد که  نسبت به بازه زمانی مشابه خود در سال 1401 به میزان  24 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد :‌ همچنین تعداد متقاضیان در صف تا تاریخ 20‏/06‏/1402 کاهش یافته که نشان دهنده اهتمام و همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان می باشد. عملکرد تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه ازدواج در تاریخ 20‏‏‏‏/06‏‏‏‏‏/1402 نسبت به تاریخ ابلاغ بسته یادشده به میزان  210  درصد در مبلغ و  189  درصد در تعداد رشد داشته است که این مهم نیز با همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مذکور محقق شده است.

   وی گفت :‌  نظر به سهمیه تعیین شده برای شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی سه ماه یاد شده با توجه به عملکرد تسهیلات ازدواج در مقطع زمانی مذکور، شبکه بانکی به میزان 38 درصد بیش از سهمیه تعیین شده تسهیلات ازدواج پرداخت نموده اند. و شبکه بانکی ضمن جبران عقب ماندگی خود در اعطای تسهیلات مزبور از سهمیه تعیین برای شش ماهه ابتدای سالجاری نیز تسهیلات بیشتری به متقاضیان مشمول پرداخت نموده‌اند.

صحابی با بیان اینکه  درخصوص تسهیل و تسریع در اخذ تضامین مکاتباتی با بانکهای عامل صورت پذیرفته است و طی آن بانکها ملزم به اخذ تضامین از متقاضیان در چارچوب قانون بودجه سالجاری شده اند گفت :‌ در سال جاری تا پایان شهریور ماه تعداد 359.012 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به مبلغ 22.2 همت به متقاضیان مشمول توسط بانکهای عامل پرداخت شده است که این میزان رشد 42 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین مکاتباتی درخصوص تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور و تسهیل در اخذ تضامین با شبکه بانکی شده است.

  وی افزود :‌ رصد، پایش و نظارت مستمر بر عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری همراه با اولویت از سوی این بانک در دستور کار قرار داشته و در صورت نیاز پیگیری های لازم جهت تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات یادشده جهت  بهره مندی بیشتر متقاضیان از سوی این بانک صورت خواهد پذیرفت.

 


تعداد بازديدها:   5,355