عرضه 202 میلیون دلار به صورت حواله 

 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز شنبه  هشتم مهرماه 1402 به معادل 202 میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز  شنبه  مورخ هشتم  مهر ماه 1402 معادل 202 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 149 میلیون دلار بود.


تعداد بازديدها:   3,001