عرضه 253 میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز چهارشنبه دوازدهم مهرماه 1402 به معادل 253 میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز چهارشنبه مورخ دوازدهم  مهر ماه 1402 معادل 253 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 211 میلیون دلار بود.


تعداد بازديدها:   2,683