عرضه ۲۲۷ میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه هجدهم مهرماه 1402 به معادل ۲۲۷میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز سه شنبه مورخ هجدهم  مهر ماه 1402 معادل ۲۲۷میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۷۰میلیون دلار بود.
 


تعداد بازديدها:   2,651