عرضه۱۹۴میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز یک شنبه ۲۳ مهرماه 1402 به معادل ۱۹۴ میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز یک شنبه مورخ ۲۳ مهر ماه 1402 معادل ۱۹۴ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۲۴میلیون دلار بود. 


تعداد بازديدها:   2,657