عرضه 228میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز دوشنبه  بیست و چهارم مهرماه 1402 به معادل 228میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز دو شنبه مورخ بیست و چهارم   مهر ماه 1402 معادل228  میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل150میلیون دلار بود.


 


تعداد بازديدها:   2,659