اطلاعیه تکمیلی برگزاری سیزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402

اوراق مالی اسلامی جدید با نماد «اراد141» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به  سیزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی افزوده شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو اطلاعیه مورخ 1402/07/26 در رابطه با برگزاری سیزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402 در تاریخ 1402/08/02، به اطلاع می رساند اوراق جدید با نماد «اراد141» با مشخصات مندرج در جدول ذیل نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمادهای مندرج در اطلاعیه اضافه می‌گردد:
 
.
 
.


تعداد بازديدها:   4,321