عرضه 279 میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز  چهار شنبه دهم آبان ماه  1402 به معادل 279میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز چهار شنبه دهم آبان ماه  1402 معادل 279میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل156میلیون دلار بود.

 


تعداد بازديدها:   2,762