براساس آمار چک‌های مبادله‌ای صورت گرفت:

افزایش وصول چک های مبادله‌شده به ۹۱.۴ درصد در شهریورماه

افزایش وصول چک های مبادله‌شده به ۹۱.۴ درصد  در شهریورماه براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در شهریورماه سال 1402، بیش از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 4721 هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 6.9 درصد و از نظر مبلغ، 4.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی شهریورماه 1402، 91.4 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 87.1 درصد است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (مرداد ماه سال 1402) به ترتیب معادل 90.9 درصد و 86.7 درصد بوده است. 

مشتریان چک الکترونیک به ۴۰ هزار نفر رسید
از آبان ماه سال ۱۴۰۱ که محصول چک الکترونیک معرفی شده تاکنون بیش از ۴۰ هزار مشتری اقدام به اخذ چک الکترونیک کرده‌اند.

همچنین بالغ بر ۱۴۰ هزار فقره چک الکترونیک تاکنون صادر شده که از این تعداد، ۸۸ درصد آن، سررسید و وصول شده و مابقی آن در گردش قرار گرفته و سررسید نشده است.
 


تعداد بازديدها:   4,181