با سفر به ریاض؛

آغاز مذاکرات معاون ارزی بانک مرکزی در عربستان سعودی 

آغاز مذاکرات معاون ارزی بانک مرکزی در عربستان سعودی 
معاون ارزی بانک مرکزی به منظور توسعه مناسبات ارزی- بانکی و همچنین دیدار و گفتگو با همتای خود در بانک مرکزی عربستان سعودی به ریاض سفر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی دکتر محمد آرام را در سفر به عربستان سعودی هیئتی تخصصی متشکل از مدیران ارزی بانک مرکزی و مدیران دستگاه های مرتبط همراهی می کنند.  


تعداد بازديدها:   4,571