اصلاح بخشنامه مسدود سازی معادل ریالی مبالغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری

بخشنامه میزان تعیین نسبت مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب های متقاضی نزد بانک ها به عنوان سپرده تخصیص ارز  در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت‌آماری اصلاح شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 261654‏‏‏‏‏‏‏‏/01 مورخ 19‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏/1401 موارد اصلاحی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء ابلاغ می‌شود:

1‏‏‏‏‏‏‏- جدول مندرج در بند (1) از بخشنامه فوق‌الذکر به ­شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌گردد:
.
2‏- بند (7) از بخشنامه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
"7‏- دارو و تجهیزات پزشکی (صرفاً دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ثبت‌سفارش مربوطه منوط به عدم کاربرد آرایشی و بهداشتی) از شمول مفاد بند‌های فوق‌الذکر مستثنی می‌باشند.

تبصره: سازمان غذا و دارو می‌باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه تمهیدات لازم جهت درج اطلاعات ماهیت کالا (دارو‏/تجهیزات پزشکی‏/آرایشی‏/بهداشتی) در ثبت‌سفارش را اتخاذ و اقدام نماید." 

در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است، مراتب را به تمامی شعب و واحدهاي ارزي ذي‌ربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نيز نظارت شود.


تعداد بازديدها:   2,497