عرضه ۲۰۲.۲ میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز  یک شنبه پنجم آذرماه  1402 به معادل ۲۰۲.۲میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، یک شنبه پنجم آذرماه  1402 معادل ۲۰۲.۲میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل۸۷.۴میلیون دلار بود.

.


تعداد بازديدها:   2,208