قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد

قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ 11 آذرماه 1402 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 30/03/1402 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17/08/1402 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد. 

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (67) ماده و چهل (40) تبصره است.


تعداد بازديدها:   10,902