عرضه 278.3 میلیون دلار به صورت حواله

 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه چهاردهم آذرماه 1402 به معادل 278.3میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز سه شنبه چهاردهم آذرماه 1402 معادل278.3میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 154.9میلیون دلار بود.


 


تعداد بازديدها:   2,451