عرضه 173.4 میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز چهارشنبه 22 آذرماه ۱۴۰۲ به معادل 173.4میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روزچهارشنبه مورخ 22 آذر ماه  ۱۴۰۲ معادل 173.4 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 71.7 میلیون دلار بود.


تعداد بازديدها:   2,278