عرضه ۲۵۳میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز چهار شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ به معادل ۲۵۳میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روزچهار شنبه مورخ ۲۹ آذر ماه  ۱۴۰۲ معادل ۲۵۳میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۷۵ میلیون دلار بود.

 


تعداد بازديدها:   2,401