عرضه ۳۸۰.۳ میلیون دلار حواله ارز در سامانه نیما /تداوم برتری عرضه بر تقاضا در سامانه نیما

از مجموع ۳۸۰.۳ میلیون دلار حواله عرضه شده در سامانه نیما در معاملات امروز ۱۴۹.۵ میلیون دلار آن معامله شد .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در معاملات امروز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ سامانه نیما در مجموع معادل ۳۸۰.۳ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که برای ۲۳۱ میلیون دلار آن تقاضایی وجود نداشت .

در معاملات روز گذشته نیز از مجموع ۳۷۱.۶ میلیون دلار حواله عرضه شده معادل ۱۳۷.۱ میلیون دلار ان معامله شد و ۱۹۳ میلیون دلار از حواله های عرضه شده بدون خریدار باقی ماند .


تعداد بازديدها:   1,766