موسسه اعتباری کاسپین منحل شد/ اصلاح نظام بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی

موسسه اعتباری کاسپین منحل شد/ اصلاح نظام بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی
معاون نظارت بانک مرکزی: با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری کاسپین و در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، انحلال و شروع عملیات تصفیه این موسسه اعتباری ناتراز تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدپور در گفت وگو با شبکه خبر با بیان اینکه انحلال موسسه اعتباری کاسپین در ادامه اقدامات اصلاحی نظام بانکی، امروز مصادف با 18 بهمن ماه 1402، ‌انجام شد، تصریح کرد: این امر در ادامه انحلال موسسات نور و توسعه صورت گرفته است. انحلال موسسه اعتباری کاسپین از سال 1398 به صورت جدی دنبال شده بود. براساس مصوبه سال 1398 شورای پول و اعتبار اجازه انحلال موسسه اعتباری کاسپین داده شد. اما در چهار سال گذشته به دلیل برخی مسائل و مشکلات مختلف، امکان انحلال موسسه مذکور وجود نداشت. 

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در یک سال گذشته با توجه به تأکید رئیس کل بانک مرکزی و نیز هدف گذاری دولت در برخورد با بانک های ناتراز، انحلال موسسه اعتباری کاسپن در برنامه بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد. همچنین با رفع شدن مشکلات و مسائل درخصوص این امر در ماه ها و سنوات گذشته، به نقطه ای رسید که از لحاظ قانونی امکان انجام انحلال وجود داشت و خوشبختانه امروز این انحلال محقق شد.

وی با اشاره به مصوبه کمیته اصلاح نظام بانکی درباره موسسه اعتباری کاسپین گفت: در این مصوبه مصالح سهامداران سپرده گذاران، وظایف هیأت تصفیه ها دیده شده است. طی دو سه هفته گذشته تعداد بسیار زیادی از سپرده گذارانی که سپرده خود را دریافت نکرده بودند را پرداخت کردیم. تنها بخش کوچکی باقی مانده است که در ارتباط با آنها مسائلی وجود دارد،‌ برخی مسدود هستند و در برخی نیز مستندات حساب کامل نیست که امید است تا آخر سال تصفیه سپرده مردم کامل شود. 

مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص موسسه سابق اعتباری نور نیز یادآور شد: موسسه سابق اعتباری نور حدود دو ماه پیش و در تاریخ ۱۱ آذر ماه 1402 به بانک ملی ایران منتقل شد. همان زمان نیز اعلام شد که در فرایند زمانی سه ماهه، مباحث مرتبط با سپرده ها، تسهیلات و انتقالش طی دوره گذار سه ماهه اتفاق خواهد افتاد. خوشبختانه سه روز پیش و در تاریخ 15 بهمن ماه 1402،‌ سپرده های مردم به بانک ملی منتقل شد و هم اکنون مشتریان موسسه سابق نور، مشتریان بانک ملی ایران هستند. 

وی ادامه داد: موسسه سابق اعتباری نور نزدیک به حدود 300 شعبه داشته است و درآمد-دارایی ها و بدهی هایش و شعباتش با دو-سه موسسه برابری می کند. موسسه اعتباری کاسپین نیز 138 شعبه داشته است که به تدریج از سال 1398 کم شده است و امروز به یک شعبه رسید که آن هم امروز منحل شد. به بیان بهتر این موارد موسسه هستند اما اندازه آنها از بسیاری از بانکها بزرگتر است.

معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص بانکهای ناتراز عنوان کرد: درخصوص بانکهای ناتراز و بانکهای مشکل دار چند روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد اصلاح نظام بانکی و بانکهای ناتراز در کنار مدیریت بازار ارز، تورم و سایر سیاست های پولی از مهم ترین برنامه های بانک مرکزی است. بانکهای ناتراز به دنبال آن هستیم مواردی را که قابلیت اصلاح دارند را بهبود بخشیم و تعدادی از بانکها را که اثرات منفی آن به مردم می رسد قطعاً برخورد خواهیم کرد و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای سال آینده درباره بانک های ناتراز هدف گذاری لازم را انجام دادیم و به آنها برنامه لازم را داده ایم. هر یک از این بانکها اگر از برنامه های خود عدول کنند، برخورد جدی با این بانکها صورت خواهد گرفت و برای این برخورد از ظرفیت های قانونی و به نفع نظام پولی و بانکی کشور بهره می گیریم. ما در این باره جدی هستیم و برنامه منسجم و کاملی در بانک مرکزی در این زمینه تدوین شده است.
 


تعداد بازديدها:   2,031