عرضه ۳۵۳.۶میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما/ ۶۲ درصد حواله های ارزی مشتری نداشت

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۵۳.۶میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۳۲میلیون دلار ان معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز یک شنبه  ۲۹بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۳۵۳.۶میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۳۲میلیون دلار ان معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۵۳.۶میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۲۲۱.۶میلیون دلار آن معادل ۶۲ درصد کل عرضه حواله های عرضه شده  به فروش نرسید .

در معاملات روز گذشته نیز از مجموع ۵۹۸.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده  در سامانه نیما  ۳۴۸.۳میلیون دلار ان معامله شد.

 


تعداد بازديدها:   1,928