در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شد؛

کارمزد کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش اصلاح شد

کارمزد کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش اصلاح شد
اخذ مجدد هزینه کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش در بازه‌های زمانی کمتر از یک سال، فارغ از روش اعطای تسهیلات (در قالب حد اعتباری یا به‌صورت متعارف) و خواه آن که دفعتاً واحده یا به دفعات پرداخت شود، منوط به تهیه گزارش کارشناسی جدید، به مأخذ 25‏‏‏‏‏‏.0 در هزار مبلغ تسهیلات مصوب پرداختی، مجاز است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره 02.294183 مورخ 1 اسفند ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد:

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 292623‏.02 مورخ 30‏ بهمن ماه ۱۴۰۲ موضوع کارمزد خدمات بانکی مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش و با عنایت به طرح برخی سؤالات و ابهامات در ارتباط با مفاد ردیف شماره (1۷‏‏‏‏‏-8) جدول پیوست ریالی بخشنامه شماره 32780‏‏/02 مورخ 17‏‏/۰۲‏‏/1402 کارمزد خدمات بانکی (ریالی و الکترونیکی)، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند حداکثر مبلغ کارمزد کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش برای بار اول به‌ میزان نیم در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) می‌باشد. همچنین کارمزد کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش برای دفعات بعدی مطابق بند شماره «1» از پنجاه و پنجمین صورتجلسه مورخ 17‏‏/11‏‏/1402 هیئت عامل محترم بانک مرکزی بدین شرح مصوب شد:

متن ذیل به‌عنوان جزء توضیحی به ردیف شماره (17‏‏‏‏‏‏-8) جدول ریالی با عنوان کارمزد کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش موضوع بخشنامه شماره 32780‏‏/02 مورخ 17‏‏/۰۲‏‏/1402 کارمزد خدمات بانکی الحاق می‌گردد:

«اخذ مجدد هزینه کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش در بازه‌های زمانی کمتر از یک سال، فارغ از روش اعطای تسهیلات (در قالب حد اعتباری یا به‌صورت متعارف) و خواه آن که دفعتاً واحده یا به دفعات پرداخت شود، منوط به تهیه گزارش کارشناسی جدید، به مأخذ 25‏‏‏‏‏‏.0 در هزار مبلغ تسهیلات مصوب پرداختی، مجاز است».

بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به‌ منظور رعایت کامل مفاد این بخشنامه در دستور کار آن بانک‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد.‏‏‏


 


تعداد بازديدها:   2,248